Bảo lãnh cho chú vay tiền ngân hàng

Hỏi: Năm 2012 tôi dùng nhà đất của mình để bảo lãnh cho chú tôi vay ngân hàng 1 tỷ đồng để kinh doanh. Hiện nay, chú tôi kinh doanh thua lỗ nên ngân hàng không cho đáo hạn nữa và yêu cầu tôi phải trả cả gốc lẫn lãi, nếu không sẽ phát mại tài sản của tôi. Trong khi đó chú tôi vẫn còn sở hữu một mảnh đất khác nhưng tại sao ngân hàng lại không phát mãi tài sản đó? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Luật sư.
          Trả lời:
          Theo thư bạn nêu thì bạn đã đưa GCNQSDĐ cho ngân hàng thế chấp nhà đất để bảo lãnh cho chú bạn vay 1 tỷ đồng.
          Trước hết, phải hiểu thế nào là bảo lãnh, điều 335 luật dân sự 2015 quy định: “Bảo lãnh là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.”
          Do không rõ hết nội dung hợp đồng bảo lãnh nên LS không thể nhận xét hết các tình tiết trong vụ việc của bạn. Với các thông tin bạn đưa ra thì:
           +) Bạn là người đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của chú bạn nên theo quy định pháp luật bạn sẽ là người có trách nhiệm trả nợ cho khoản vay đó. Tuy nhiên, điểm quan trọng cần lưu ý trong vấn đề của bạn là:
- Nếu trong hợp đồng bảo lãnh giữa bạn và chú bạn có thỏa thuận về việc bạn chỉ phải thay chú bạn trả nợ khi chú bạn không còn tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ thì khi đó bạn chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi người chú đó đã mang toàn bộ tài sản ra để thực hiện nghĩa vụ với ngân hàng nhưng vẫn không đủ trả cho khoản nợ. Nghĩa là phải thanh lý thửa đất mà bạn nêu là chú bạn vẫn còn trước, nếu vẫn chưa đủ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì ngân hàng có quyền thanh lý tài sản (nhà đất)  bảo lãnh của bạn.
-Ngược lại, nếu hợp đồng không đề cập việc bạn chỉ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi chú bạn không còn tài sản để đảm bảo trả nợ thì khi đến hạn trả nợ với ngân hàng, bạn sẽ là người phải đứng ra trả nợ hoặc bị thanh lý tài sản bảo lãnh dù chú bạn vẫn còn tài sản khác đủ để thực hiện việc trả nợ.
 
Hỏi:  Có cách nào để rút sổ đỏ ra trước khi trả hết nợ ngân hàng không? Người bảo lãnh có quyền khởi kiện ông chú đó không?Rất mong nhận được sự tư vấn của Luật sư.
          Trả lời:
+) Vì sổ đỏ của bạn hiện đang do ngân hàng giữ để đảm bảo cho khoản nợ của chú bạn lên việc bạn có thể rút được sổ đỏ của gia đình ra trước khi ngân hàng tiến hành phát mãi là không thể được nếu khoản bảo lãnh chưa được hoàn trả ngân hàng. Nghĩa là nếu bạn chỉ bảo lãnh 200 triệu trong khoản vay 1 tỷ đó thì bạn chỉ phải trả 200 triệu cho ngân hàng là bạn có thể rút về sổ đỏ ( xóa thế chấp) của mình mặc dù chú bạn chưa trả được 800 triệu còn lại. Ngoài khả năng này thì bạn chỉ có thể rút sổ đỏ ra khỏi ngân hàng khi trả nợ hết khoản bảo lãnh cho ngân hàng hoặc bạn có thể yêu cầu chú bạn dùng một tài sản khác có giá trị tương đương để đề nghị ngân hàng nhận thế chấp thay thế cho tài sản của bạn.
+Vấn đề khởi kiện chú bạn được hay không thì:
          Đ340 BLDS 2015 quy định về “Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh” như sau:
          “Khi bên bảo lãnh đã hoàn thành nghĩa vụ thì có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi bảo lãnh, nếu không có thoả thuận khác.”
          Theo quy định trên, khi bạn đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo lãnh thì bạn có quyền yêu cầu chú bạn thực hiện những nghĩa vụ theo cam kết. Nếu chú bạn không thực hiện nghĩa vụ mà ảnh hưởng tới quyền lợi chính đáng của bạn thì bạn có quyền khời kiện ra Tòa án để được bảo vệ.      
        
         
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm