Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn giao thông

Hỏi: Tôi là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông bị mất 61% sức khỏe. Gia đình người gây tai nạn không bồi thường cho tôi mà chỉ có mấy lần đến thăm tại bệnh viện mang theo đường, sữa, hoa quả, thuốc bổ. Xin luật sư tư vấn giúp theo quy định của pháp luật tôi sẽ được bồi thường như thế nào?
Trả lời
          Vấn đề bạn nêu, trước hết xin tư vấn các quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại khi sức khỏe bị xâm phạm. Theo Điều 590 BLDS thì người bị thiệt hại sẽ được bên có lỗi bồi thường các khoản sau:
a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;
b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;
c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;
d) Thiệt hại khác do luật quy định.
Ngoài ra, còn được bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị thiệt hại phải gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; theo luật thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định.
Câu hỏi thứ 2: Vậy thưa luật sư, luật sư có thể tư vấn cách làm thế nào để  có thể được bồi thường đúng mức thiệt hại về sức khỏe theo quy định mà luật sư vừa nêu?
Trả lời:
Về cách yêu cầu bồi thường, qua thư bạn nêu, hiện nay, gia đình người gây thiệt hại mới chỉ có quà đến thăm tại bệnh viện thì trước hết bạn nên chủ động đưa ra yêu cầu người gây thiệt hại bồi thường, nếu 2 bên thỏa thuận được thì sẽ khắc phục hậu quả một cách nhanh chóng, toàn diện nhất.
Nếu không thỏa thuận được thì phải nhờ cơ quan chức năng giải quyết theo pháp luật. Trong cùng vụ án hình sự - vì người có lỗi gây ra tổng thương tật 61% cho bạn là thuộc khoản 1 Điều 202 BLHS. Bạn cần có đơn trình báo, yêu cầu xử lý hình sự và khai báo, cung cấp các chứng cứ mình có cho cơ quan điều tra, cùng với việc đưa ra yêu cầu bồi thường theo các khoản mà luật cho phép như trên đã nêu. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ mà bạn cung cấp Tòa án sẽ xem xét quyết định mức bồi thường.
 
 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm