Chia thừa kế cho con ngoài giá thú

Hỏi:Chồng tôi có 2 con riêng và vợ chồng tôi không đăng ký kết hôn,có 01 con chung 12 tuổi. Tháng 10/2016 chồng tôi mất có để lại di chúc chia toàn bộ tài sản cho 02 người con riêngcủa chồng tôi. Tôi đã yêu cầu 02 người con riêng của chồng chia thừa kế cho em 12 tuổi nhưng họ không đồng ý. Xin luật sư tư vấn giúp con tôi có được hưởng thừa kế không? Tôi phải làm thế nào để con tôi được hưởng thừa kế.
Trả lời:
Câu hỏi của bạn  liên quan đến quan hệ pháp luật về chia di sản thừa kế theo di chúc và quyền thừa kế của con chưa thành niên, ngoài giá thú. Trước hết pháp luật không phân biệt quyền thừa kế của con trong và ngoài giá thú đối với di sản của cha. Vì vậy, nếu bạn có đầy đủ căn cứ quan hệ cha con giữa chồng và con bạn thìcon bạn được hưởng thừa kế như con trong giá thú.
Theo thư bạn nêu thì chồng bạn chết có để lại di chúc, có 2 khả năng có thể xảy ra:
1. Nếu di chúc không hợp pháp (không thỏa mãn đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 630 BLDS) thì di chúc đó sẽ vô hiệu, khi đótheo điểm b khoản 1 Điều 650 BLDS di sản của chồng bạn sẽ được chia theo pháp luật, khi đó con bạn là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhấttheo điểm a khoản 1 Điều 651 BLDS, tất cả những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng bạn (gồm cả con bạn) sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau.
2. Nếu di chúc hợp pháp, thì theo di chúc chỉ chia cho 02 người con riêngnhưng con bạn vẫn được pháp luật bảo hộ vì cháu mới 12 tuổi – là người chưa thành niên, cụ thể tại điểm a khoản 1 Điều 644 BLDS 2015 quy định “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:
a) Con chưa thành niên…”, như vậy,con bạn chưa thành niênđược thừa kế 2/3 suất thừa kế theo pháp luật không phụ thuộc vào nội dung của di chúc của chồng bạn là không chia tài sản cho con bạn.
          Để bảo vệ quyền lợi cho con bạn, nếu vẫn không thương lượng được, bạn với tư cách là người đại diện của con phải khởi kiện tới Tòa án yêu cầu chia di sản thừa kế của chồng bạn cho con bạn.
 
 
Đang tải bình luận,....