Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm kế toán trưởng không?

Hỏi: Tôi đang làm kế toán trưởng của một công ty nhưng có dự định mở doanh nghiệp tư nhân chuyên về đại lý, bán buôn thực phẩm, nông sản. Do muốn tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp nên tôi dự định đảm nhận luôn công tác kế toán của doanh nghiệp mới thành lập . Xin luật sư tư vấn giúp theo quy định của pháp luật thì tôi có thể làm như vậy không?
Trả lời
Điều 183 Luật Doanh nghiệp quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp… Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
Điều 185 Luật Doanh nghiệpcòn quy định chủ doanh nghiệp tư nhân: có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.;
- là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
- là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là kế toán trưởng của doanh nghiệp tư nhân. 
Còn theo quy định của Luật Kế toán tại Điều 51, 54 thì tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng là:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
- Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.  thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.
Như vậy, luật kế toán cũng không cấm KT trưởng làm chủ DNTN, song cũng lưu ý cần tách bạch chủ DNTN và KT trưởng để tránh khó khăn khi đăng ký tài khoản với ngân hàng, kê khai thuế.
 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm