Đình chỉ giải quyết vụ án?

  • Nguyễn Văn Đoàn
  • Hữu Lũng, Lạng Sơn
  • nvs.hls@gmail.com

Câu hỏi: Tòa án đã triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nhưng không đến theo triệu tập của Tòa án. Tòa án có quyền ra quyết định đình chỉ không và căn cứ vào quy định nào của BLTTDS?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 73 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định "Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập thì có các quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn theo quy định tại Điều 70 Bộ luật này”

Theo Điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì "Nguyên đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện". Do đó người có quyền, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nhưng Tòa án đã triệu tập hợp lệ hai lần mà không đến Tòa án (vắng mặt) thì cũng bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập đó và Tòa án ra quyết định đình chỉ theo điểm 2 khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Trên đây là quy định về đình chỉ giải quyết vụ án khi người có quyền và nghĩa vụ liên quan không đến lần thứ 2 theo triệu tập của tòa án. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm