Giành quyền nuôi con sau ly hôn

      Văn phòng Luật sư Triệu Hiển cung cấp dịch vụ pháp lý về giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn và thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn:
- Hướng dãn cho khách hàng trình tự, thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn thảo đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
- Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục , trình tuej, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
- Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự.
- Tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp.
        Dịch vụ pháp lý về hôn nhân gia đình liên quan đến quyền nuôi con sau khi ly hôn và các vấn đề pháp lý liên quan khi ly hôn là một trong những lĩnh vực mà Văn phòng Luật sư Triệu Hiển có nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm