Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn

Văn phòng luật sư Triệu Hiển cấp dịch vụ luật sư tranh tụng các vụ án về Hôn nhân gia đình theo phạm vi và quy trình thực hiện chung.

Luật sư tranh tụng, giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình bao gồm:

+  Tranh chấp về Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

+  Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

+  Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

+  Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

+  Tranh chấp về cấp dưỡng;

+  Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định. 

 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm