Một số vấn đề khi tặng quyền sử dụng đất cho người mắc bệnh tâm thần

Hỏi: Tôi không có con nên muốn cho người cháu một mảnh đất nhưng vì cháu tôi mắc bệnh tâm thần nên có người nói không thể tặng cho được, xin luật sư tư vấn giúp trong trường hợp này tôi phải làm thế nào để tặng đất cho cháu?
Trả lời: Liên quan đến quy định về việc tặng cho quyền sử dụng đất thì:
      Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho, mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.
      Ở đây, bạn tặng cho quyền sử dụng đất cho cháu là quyền hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, vì cháu bạn mắc bệnh tâm thần nên thuộc trường hợp không có năng lực hành vi dân sự để trực tiếp giao dịch nhận tặng cho.
      Theo quy định tại Điều 122 BLDS thì giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;
- Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.
- Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.
      Cháu bạn không có năng lực hành vi dân sự nên không thể trực tiếp tham gia giao dịch nhận tặng cho, nhưng có thể thông qua người giám hộ để thực hiện giao dịch tặng cho.
      Theo đó, người giám hộ phải nộp đơn yêu cầu tòa án tuyên bố người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự, theo quy định tại khoản 1 Điều 22 BLDS: "Khi một người do bị bệnh tâm thần... thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan... Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần" nên kèm theo đơn yêu cầu phải có kết luận của cơ quan chuyên môn về người cháu của bạn không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
      Sau khi Tòa án ra Quyết định tuyên bố người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự đứng ra nhận tặng cho quyền sử dụng đất cho người được giám hộ.
 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm