Quản trị nội bộ doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp được thành lập, việc quản trị sao cho phù hợp, hiệu quả và khoa học là hết sức quan trọng của một doanh nghiệp. Do vậy, Văn phòng Luật sư Triệu Hiển  cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Nội dung dịch vụ:

- Nghiên cứu tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để lên phương án tư vấn xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động sao cho phù hợp với doanh nghiệp;

- Tư vấn, soạn thảo và xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp;

- Tư vấn, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các quy chế trên thực tế của doanh nghiệp;

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm