Quy định của pháp luật về đòi quyền lợi khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng khoán trồng rừng.

Quy định của pháp luật về đòi quyền lợi khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng khoán trồng rừng.
Hỏi: Năm 1998, tôi và Trường bắn quốc gia (bên A) ký hợp đồng khoán trồng 100ha cây rừng phòng hộ tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn trong thời hạn 20 năm, theo nội dung hợp đồng thì tôi được hưởng 62% sản phẩm. Đang thực hiện hợp đồng được trên 10 năm, Bên A yêu cầu tôi ra khỏi rừng sau đó bên A được Nhà nước cấp GCNQSD đất mà không giải quyết quyền lợi của tôi theo hợp đồng. Tôi đã khiếu nại nhiều lần nhưng không được giải quyết. Xin luật sư tư vấn giúp, tôi phải làm gì để đòi quyền lợi chính đáng của mình.
Trả lời:
Theo thư bạn nêu thì 2 bên ký hợp đồng khoán trồng rừng, đây là một loại hợp đồng dân sự, việc đang trong quá trình thực hiện hợp đồng mà bên A yêu cầu bạn phải ra khỏi rừng để trả lại 100ha đất nhận khoán là đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trước thời hạn. Theo thư bạn nêu thì việc đơn phương chấm dứt này rất đột ngột, không do lỗi gì trong quá trình thực hiện hợp đồng, nên có thể việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là không đúng  (Căn cứ Điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng).
Dù đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng hay không thì khi chấm dứt hợp đồng sẽ phát sinh nhiều tồn tại cần hai bên phải cùng nhau thỏa thuận giải quyết. Các tồn tại này chưa được giải quyết thì đương nhiên sẽ phát sinh tranh chấp về tài sản. Theo quy định của Luật Đất đai thì có tranh chấp có quan hệ đến đất đai là tranh chấp đất đai, mà có tranh chấp đất đai là tổ chức thì Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh giải quyết dứt điểm mới được cấp GCNQSD đất. Theo đó, việc cấp GCNQSDĐ cho bên A trong trường hợp chưa giải quyết dứt điểm quyền lợi của bạn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Theo Luật Đất đai thì việc cấp GCNQSDĐ khi chưa đủ điều kiện có thể dẫn đến hậu quả bị thu hồi GCNQSDĐ.
Từ phân tích trên, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bạn, trước hết bạn và bên A cần cùng nhau thỏa thuận tiến hành thanh lý hợp đồng, giải quyết tất cả các tồn tại khi hợp đồng chấm dứt. Trường hợp hai bên không thể thỏa thuận thanh lý hợp đồng thì bạn có quyền khởi kiện bên A tới Tòa án để được giải quyết theo pháp luật, nếu khi khởi kiện bạn yêu cầu hủy GCNQSDĐ do UBND tỉnh cấp thì theo Điều 34 BLTTDS và khoản 3 Điều 32 Luật TTHC là thẩm quyền của TAND tỉnh.
 
 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm