Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp và những vấn đề về điều lệ

Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp và những vấn đề về điều lệ
Câu hỏi:
 Qua thư bạn đọc thấy rằng có nhiều tranh chấp trong nội bộ các doanh nghiệp xảy ra kéo dài ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, theo luật sư thì những nguyên nhân của thực trạng này là gì?
Trả lời:
Tranh chấp trong nội bộ các doanh nghiệp, Qua hoạt động thực tiễn của luật sư chúng tôi thấy thường là tranh chấp giữa:
- Những người có thẩm quyền quản lý doanh nghiệp như trong Hội đồng quản trị, trong Hội đồng thành viên hoặc giữa Giám đốc với Phó giám đốc với Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng thành viên.
- Cũng có những tranh chấp giữa những người có thẩm quyền quản lý với người lao động,
- Tranh chấp giữa người lao động với người lao động,…
Tuy nhiên những tranh chấp giữa những người quan ly doanh nghiệp với nhau thường rất đáng chú ý bởi nó gây ra vấn đề lớn trong doanh nghiệp.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này và mỗi một doanh nghiệp có thể khác nhau nhưng có một nguyên nhân rất cơ bản là điều lệ của doanh nghiệp:
+  không cụ thể, sát hợp với Cty
+ không đủ nội dung cần thiết để sử lý những vấn đề phát sinh...
+ Thậm chí mâu thuẫn nhau
...nên dễ phát sinh tranh chấp -  khi có tranh chấp xảy ra thì không có cơ sở pháp lý để giải quyết. dẫn đến tranh chấp  kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thậm chí dẫn đến phá sản.
 
Câu hỏi:
 Luật sư cho rằng nguyên nhân chủ yếu xảy ra tranh chấp và việc giải quyết tranh chấp bị kéo dài là do chất lượng của điều lệ doanh nghiệp, vậy theo luật sư khuyến cáo gì gúp DN hạn chế các tranh chấp ?
 Trả lời:
Trước hết phải coi trọng điều lệ, bởi điều lệ của Cty là luật của công ty.
Điều lệ có chất lượng sẽ:
- Hạn chế tối đa tranh chấp có thể xảy ra và
- khi có tranh chấp DN xẽ căn cứ vào điều lệ để giải quyết sẽ không kéo dài, hạn chế gây ảnh hưởng tới SXKD.
- Nhiều doanh nhân khi thành lập doanh nghiệp không thấy hết được tầm quan trọng đặc biệt của điều lệ, nên khi lập DN, viết điều lệ chỉ để đăng ký kinh doanh được là được.
- Nhiều doanh nghiệp cho rằng áp dụng (Điều lệ Công ty được quy định ở Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 và có cả điều lệ mẫu).  theo điều lệ mẫu cho nhanh và dễ được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận dẫn đến chất lượng điều lệ không thiết thực với doanh nghiệp của mình,... dễ xảy ra tranh chấp và khó giải quyết tranh chấp.
Câu hỏi:
Vậy luật sư các Doanh nghiệp nên làm cách nào để khắc phục những hạn chế của điều lệ doanh nghiệp?
Trả lời:
Ngay từ khi thành lập doanh nghiệp cần chú trọng việc xây dựng điều lệ và nên thuê Dịch vụ tư vấn pháp luật giúp xây dựng điều lệ, sao cho:
+ Thiết thực,
+ Cụ thể với điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu riêng của doanh nghiệp,
+ Các DN đang hoạt động có thể sửa Điều lệ = Đại hội....
+ Đảm bảo điều lệ đó không những đúng pháp luật mà còn phù hợp với yêu cầu riêng của mỗi DN = > hạn chế được tranh chấp phát sinh, khi có tranh chấp phát sinh thì có cơ chế từ điều lệ để giải quyết sớm các tranh chấp. Gữ cho DN ổn định để phát triển
 
Đang tải bình luận,....

Đọc thêm