Trưng dụng đất khi nào?

  • Nguyễn Văn Thắng
  • Quảng Ninh
  • thangvannguyenqn@outlook.com

Câu hỏi: Chào các vị luật sư. Tôi là Thắng, hiện tại đang ở tỉnh Quảng Ninh. Theo như thông tin dự báo thời tiết gần đây thì có một cơn bão có hướng đi vào vào Việt Nam và Quảng Ninh là một tỉnh trực tiếp ảnh hưởng cơn bão này. Vì cơ bão được dự báo rất mạnh nên cơ quan chính quyền đã có những bước phòng chống bão. Vì gia đình tôi có một mảnh đất nằm bên bờ một con đê và khúc đê này sẽ bị vỡ khi mưa lớn làm nước sông dâng lên nên bên cơ quan nhà nước đã quyết định trưng dụng mảnh đất đang trồng ngô của gia đình tôi để thực hiện một số công việc phòng chống. Cho hỏi luật sư, Việc trưng dụng đất của chúng tôi đang sử dụng đã làm thiệt hại một số lượng lớn hoa màu chúng tôi đang canh tác ở đó thì chúng tôi có được bồi thường gì không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Chào bạn!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Về thắc mắc của bạn chúng tôi sẽ giải đáp như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 72 Luật đất đai 2013 về việc trưng dụng đất thì:

“Điều 72. Trưng dụng đất

1…

7. Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra;

b) Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán;

c) Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.

Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất;

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường.

đ) Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

8…”

Theo quy định này, khi xảy ra thiệt hại trong việc nhà nước trưng dụng đất thì bạn được nhà nước bồi thường theo quy định pháp luật. Việc bồi thường này sẽ được chi trả cho bạn một lần và trực tiếp trong thời hạn 30 ngày sau khi thời gian trưng dụng kết thúc.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm