Tư Vấn Soạn Thảo Hợp Đồng

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Luật sư, người tư vấn, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng mà còn phải dự kiến được những rủi ro sẽ xảy ra trong tương lai để có thể điều chỉnh các điều khoản hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn và qui định của pháp luật.

 A.  Phương thức tư vấn:

 +   Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng;

 +   Tư vấn qua điện thoại với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến;

 +   Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư trieuhienluatsu2013@gmail.com

 B.  Nội dung tư vấn:

 Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan.

 Vai trò của hợp đồng trong các giao dịch của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng quan trọng bởi các đối tác trong hợp đồng của doanh nghiệp hầu hết là các doanh nhân chuyên nghiệp, rất am hiểu luật về các vấn đề liên quan đến nội dung của hợp đồng cũng như các qui định liên quan đến hợp đồng vô hiệu, giải quyết tranh chấp.  

 Dịch vụ Văn phòng Luật Triệu Hiển cung cấp trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng 

 +   Tư vấn các qui định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp;

 +   Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp;

 +   Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng;

 +   Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật;

 +   Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi ích của các bên trong hợp đồng;

 +   Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

 Văn phòng Luật Triệu Hiển  tư vấn soạn thảo hợp đồng, cụ thể:

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng kinh tế,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng liên doanh,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng mua bán hàng hóa,

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp đồng bảo đảm bí mật...

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li-xăng;

 +   Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

 +   Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác...

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm